O Nas

Oferujemy wiercenie studni głębinowych metodą na płuczkę . Wykonujemy odwierty do głębokości max 40 m  przy zastosowaniu biodegradowalnej płuczki wiertniczej. Wykorzystujemy sprzęt wiertniczy o niewielkich rozmiarach, co pozwala nam (jako nielicznym) wykonywać odwierty w trudno dostępnych miejscach, jak i pozwala nam to minimalizować  zniszczenia w gotowych ogrodach ( co zdarza się przy użyciu sprzętu ciężkiego)

Usługi wiertnicze realizujemy na terenie województwa dolnośląskiego .

W przypadku znalezienia warstwy wodonośnej przystępujemy do filtrowania otworu. Wpuszczamy rury  oraz filtr  o średnicy 125mm w otwór o średnicy wybranej wcześniej przez inwestora, zakończoną filtrem studziennym o długości dobranej do miąższości napotkanej warstwy wodonośnej. Najczęściej pod filtrem instaluje się jeszcze rurę pod filtrową, pełniącą role osadnika. Po zapuszczeniu kolumny rur wykonujemy płukanie otworu aby usunąć część płuczki wiertniczej.  Stosujemy wyłącznie płuczkę biodegradowalną, która ulega rozkładowi. Po wykonaniu płukania wykonujemy obsypkę filtracyjną. 

Pompowanie /obudowanie

Po prawidłowo wykonanym odwiercie studni następuje  wykonanie próbnego pompowania oczyszczającego. Studnie , a w szczególności te wiercona na płuczkę, muszą  być pompowana około 48/72 godzin, aby poprawić właściwości filtracyjne  oraz pozbyć się płuczki zastosowanej podczas wiercenia. Po tym czasie możemy określić wydajność studni, dobrać odpowiednią pompę oraz wykonać ostateczną zabudowę wraz z przyłączem

Stosowane materiały

Wszystkie wykonywane przez nas studnie opierają się na zastosowaniu najwyższej jakości materiałów z atestami do wody pitnej (rury niebieskie). Są to specjalne rury gwintowane które zapewniają długotrwałą eksploatację bez ryzyka awarii. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż użycie niedostosowanych do tego rur kanalizacyjnych (szare lub pomarańczowe), łączonych na wkręty lub klej powoduje bardzo często uszkodzenie studni po  krótkim czasie użytkowania.

Odwierty geologiczne na potrzeby rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonujemy wiertnicą mechaniczną typu WH-15. W miejscach niedostępnych dla wiertnicy wykonujemy wiercenia ręczne. Odwierty pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, drogowe i inne.

            Jako wynik przeprowadzonych prac badawczych (polowych) inwestor otrzymuje w zależności od potrzeb: opinię geotechniczną , dokumentację  badań podłoża gruntowego ,  dokumentację geologiczno – inżynierską.